Deprem Sigortası Yaptırmak Neden Önemlidir?
DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?
T&T SİGORTA

DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Türkiyenin dünyada aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor olması ve nüfusumuzun çok büyük bir bölümünün deprem bölgelerinde ve korunmasız binalarda yaşıyor olduğu gerçekleri üzerinden düşündüğümüzde deprem sigortasının önemi de kendiliğinden oluşmaktadır. Ülkemizde uzun yıllardan bu yana çok fazla can ve mal kaybına neden olan depremler ve depremlere bağlı diğer afetler (yer kayması, göçükler, sel, yangınlar vb.) meydana gelmiştir ve çok sık aralıklarla olmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz senelerde meydana gelen Van ve Elazığ depremleri bu gerçeğin en yakın tarihli kanıtlarıdır. Doğal afetlerden kaynaklı maddi hasarlar göz önüne alındığında, bu türden hasarların çoğunun deprem kaynaklı olduğu belli olmaktadır. Deprem afeti sonrasında meydana gelen kayıpları minimuma indirmeyi ve maddi anlamda olabildiğince telafi etmeyi ilke edinen Zorunlu Deprem Sigortası, 27 Eylül 2000 tarihinden beri 587 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile yürürlüğe girmiş olan ve depremin konutlarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sunan bir sigortadır. Deprem sigortası, deprem sebebiyle binada oluşan zararların yanında deprem sonucunda oluşan yangınların, patlamaların ve yer kaymalarının sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi hasarların da sigorta bedeline kadar güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

 

DASK Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur?

Deprem sigortası, hem hali hazırda sahip olduğunuz konutlar hem de konut kredisi kullanarak almayı planladığınız konutlar için devlet tarafından yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir. Halen yasal olarak geçmiş yıllarda yapılmayan ödemelerle ilgili bir cezai işlem uygulaması bulunmasa da, konunun güncelliği ve ehemmiyeti sebebiyle Dask Sigortası olmayan konutlarla ilgili yapılan işlemlerde bazı kısıtlamalar vardır. Konut kredisi alımında konut sigortasının yapılabilmesi için deprem sigortasının yapılması zorunluluğu vardır. Ayrıca Ağustos 2012 ile yürürlüğe giren yeni Afet Sigortaları Kanunu’ndan dolayı DASK poliçesi olmayan kişiler artık evlerine elektrik ve su hizmeti alamamaktadırlar.

 

DASK Neleri Teminat Altına Alır?

Konut tamamen ya da kısmi olarak hasarlı olmuş olsa da teminat altındadır. Söz konusu bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı güvence altındadır: temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.

DİĞER İÇERİKLER
Sağlık Sigortası Nedir?
Sağlık Sigortası Nedir?

Hayattaki risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak ister misiniz? Sağlık sigortaları, kaza veya hastalık yüzünden, ayakta ve yatakta tedavi seçenekleriyle sizi güvence altına alır.

Dijital Güvenlik Sigortası Nedir?
Dijital Güvenlik Sigortası Nedir?

Dijital Güvenlik Sigortası, dijital ortamda depolanan kişisel verilerin güvenliğini artırmaya yardımcıolmak için anti-virüs desteği sağlar.

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?
Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Çağlayan Mah. 2009 Sokak No:4A
TT Plaza Muratpaşa / ANTALYA