SORUMLULUK SİGORTALARI
SORUMLULUK SİGORTALARI
T&T SİGORTA

SORUMLULUK SİGORTALARI

İşveren Mali Sorumluluk
İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşen sorumluluklar için teminat sağlar.


İşveren Mali Sorumluluk Nedir?
işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. Sigorta zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.

 

3. Şahıs Mali Sorumluluk
Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

 

3. Şahıs Mali Sorumluluk Nedir ?
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile bireylerinin, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.
Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları ve sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmaz.

 

Ferdi Kaza Sigortası
Dünyanın herhangi bir yerinde beklenmedik kazalar sonucu Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde karşılaşacağı ani ve beklenmedik bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir zarara maruz kalmasıdır. Poliçelerde vefat ve sürekli maluliyet teminatlarının yanı sıra tedavi masrafları veya gündelik tazminat teminatı da yer almaktadır.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası
Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar nedeniyle üçüncü şahıslardan tarafından firmana gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

İşletmenin ürettiği malın kusurundan dolayı 3. Şahısların karşılaştığı zarardan ötürü firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk Sigortasıdır. Ek olarak yurtdışından ithal ederek Türkiye’de dağıtıcı olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararlarına da bu üründe güvence verilmektedir.


Ürün Kusuru Nedir ?
Ürün geliştirme hataları, üretim hataları, ürün kontrol hataları, etiket hataları gibi durumlar ürün kusuru sayılmaktadır.


Teminata Girmeyen Riskler Nelerdir ?
Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir. Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.


Mesleki Sorumluluk Sigortası
İşletmenizin faaliyeti sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar için güvence verir. Teminat verilen mesleğinize ilişkin kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı koruma sağlar.

 

Neler Güvende, Neleri Kapsar?
İşletmende meydana gelebilecek kazalar sonucu çalışanlar ve çevredekiler in zarar görme riskine karşın kapsamlı bir teminat güvencesi oluşturduk.
İşletmenin faaliyeti, çevresel etmenlerden kaynaklı risklerin durumu, proje bazlı talep ve ihtiyaçların dikkate alınarak özel teminat, limit ve şartlar dahilinde çalışma yapılır.


Hangi meslekler için yapılmaktadır ?
Hekimler için Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler için Sorumluluk Sigortası, Mimarlık, Avukatlık gibi mesleklerin ortaya çıkabilecek riskleri için sigorta yapılabilmektedir.

 

T&T SİGORTA

ÜRÜN İÇERİĞİ

İşveren Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

3. Şahıs Mali Sorumluluk

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

TÜM TEMİNATLARI GÖR
T&T SİGORTA

EK TEMİNATLAR

01
Otopark Sorumluluk

Otopark faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; üçüncü şahısların riziko adresinde araçlarını park etme faaliyeti sırasında, aracın gerek hareket halinde gerekse durma halinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma sonucu oluşabilecek maddi sorumluklarına karşı sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

02
Gıda Sorumluluk

Restaurant, cafe, vb. yemek üretimi ve satışı yapan firmaların faaliyeti sonucunda üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması, gıda kaynaklı olarak zehirlenmesi gibi durumları ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

03
Otel Sorumluluk

Otel, hotel, vb. konaklama faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması gibi durumları ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

04
Tamirhane Sorumluluk

Araç tamir, bakım - onarım faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; sigortalıya iare, icar, muhafaza, tamir, satış maksadıyla tevdi edilen motorlu kara taşıt aracına, belirtilen riziko adresinde gerek hareket gerek durma halindeyken harici ve ani tesirler sonucunda sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma ve deneme sürüşü esnasında oluşabilecek hasarlar sonucu sigortalıya gelebilecek maddi sorumlulukları teminat altına almaktadır.

05
Okul Sorumluluk

Eğitim faaliyetinde bulunan sigortalının faaliyeti esnasında; öğrencilerin gıda zehirlenmeleri (üretimi okul tarafından yapılan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan), okul sınırları içerisindeki oyun ve spor etkinlikleri ile okul tarafından düzenlenen kültürel turlar, servis ile okula getirilip götürülmesi esnasında gerçekleşen ve üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminatları teminat altına almaktadır.

GENEL ŞARTLAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çağlayan Mah. 2009 Sokak No:4A
TT Plaza Muratpaşa / ANTALYA