İŞYERİ SİGORTASI
İŞYERİ SİGORTASI
T&T SİGORTA

İŞYERİ SİGORTASI

İŞYERİ SİGORTASI NEDİR ?

İşyeri Sigortası ile işyerinizi ve isteğe bağlı olarak işyerindeki muhteviyatınızı yangın, hırsızlık,  sel  ve su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına alabilirsiniz.
İşyeri sektör farklılığına düzenlenen İşyerim Sigortası’nın sunduğu farklı paket seçenekleriyle işyeriniz için en uygun çözümü seçebilir ve geniş asistans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.


İşyeri Sigortası Kapsamı, İşyerinizin ve işyerindeki eşyalarınızın veya müşterileri ya da çalışanlarınızın başlarına gelebilecek olaylarda risk faktörünü en aza indirgemek hepimizin önceliğidir. Ancak bazı durumlarda riskler önlenmediğinde maddi kayıplar oluşabilir. İşyeri Sigortası ile yangın, hırsızlık, makine kırılması gibi risklerin yanı sıra ek teminatlarla işyerinizi deprem, ferdi kaza gibi durumlara karşı da işyerinizi korumaya alabilirsiniz. Üstelik kuruma özel  İşyeri Sigortası’yla mali müşavirlik hattı, hukuki destek, güvenlik hizmetleri gibi uzmanlık ve danışmanlık gerektiren konular için asistans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 


İŞYERİ PAKET ÇEŞİTLERİ

 

Akaryakıt Paket Sigortası

Pompacının, 3. şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanma suretiyle gasp neticesinde oluşacak zararları karşılanır. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları saklı kalmak kaydıyla akaryakıt istasyonunda üçüncü şahısların araçlarına gelebilecek zararlar poliçede belirtilen limitle poliçeye dahil edilebilir. Ayrıca Oto Yıkama Sorumluluk ile riziko adresinde kurulu, düzenli bakımı yapılan ve çalışır vaziyette otomatik oto yıkama cihazının işletme müşterilerine ait araçlara yıkama sırasında verecekleri zararlar da teminat altına alınmaktadır.

 

Sigortalıya ait tankerler veya sigortalı adına dolum tesisinden akaryakıt alan tankerler tarafından sigortalı yerdeki yeraltı tanklarına yanlış akaryakıt doldurulması suretiyle yeraltı tankında meydana gelen karışma hasarı neticesinde ortaya çıkacak masraflar teminata dâhil edilmiştir.

 

Poliçede teminat altına alınan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucunda yeraltı tanklarının delinmesi sonucu yakıt tankından sızan, deprem, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme sonucu meydana gelebilecek akaryakıt kaybı poliçede belirtilen limitlerle teminat altına alınır. Teminat yeraltı tankının 20 yaşından küçük olması kaydı ile geçerlidir.

 

Makinelerin / elektronik cihazların demirbaş defterinde kayıtları olması gereklidir.
Sigorta bedeli olarak ikame bedeli (aynı model ve markanın yenisinin satış bedeli) gösterilmelidir.
Cihazların/makinelerin periyodik bakımlarının yapılması, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından kullanılması şartıyla teminat verilir.
Voltaj iniş çıkışlarına bağlı oluşacak hasarlar; bu cihazların/makinelerin kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ve /veya regülâtöre bağlı olmaları halinde teminat dâhilindedir.


Eczane Paket Sigortası

Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Eczane İş Yeri Sigortası’dan yararlanabilir. Eczaneler faaliyet konuları nedeni ile tüm işyerlerinin maruz kalabilecekleri tehlikelerin yanında kendilerine özel tehlikeler ile karşıya kalabilmektedir. Özelikle içeride bulunan ilaçların gerçekleşecek herhangi bir riziko karşısında kullanılamaz hale gelmeleri ciddi bir maddi yükümlülük ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle yaptıracağınız Eczane poliçesi ile sorumluluklarınızı, elektronik cihazlarınızı ve emtialarınız güvence altına alabilirsiniz.

 

Sigortalı eczane tarafından satışı yapılmış olup, ilgili kurum kayıtlarına girilerek tahsil için gönderilmek üzere bekletilen reçeteler, ekleri ve ekli bulunan ilaç kupürleri poliçe de belirtilen teminatlar ile koruma altındadır.


Endüstriyel Paket Sigortası

Sinai ve ticari faaliyette bulunan üretim, depolama gibi yatırımlarınızın maddi hasar risklerine karşı teminat alabileceğiniz, bununla birlikte makineye bağlı kar kaybı, hasar sonucu faaliyetin aksaması nedeniyle oluşan gelir kaybınızı ya da faaliyetinize özel taşıdığınız riskler için teminat verebilen sigorta ürünüdür.

 

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Teminatı
Asansör Sorumluluk Teminatı
Otopark Sorumluluk Teminatı
İşveren Mali Sorumluluk Teminatı
Emniyet-i suiistimal Teminatı
Ferdi Kaza Teminatı
Hukuksal Koruma Teminatı
Gibi sorumluluklar için işletmenin faaliyeti, risk durumu ve talepleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır ve ek teminat kapsamında sigortalanabilmektedir.

 

Sınai ve Ticari faaliyetlere yönelik üretilen endüstriyel paket poliçelerinde ayrıca Kar Kaybı teminatı da verilebilmektedir. Bu teminat ile ilgili riziko adresindeki yangın poliçesinde yer alan risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu faaliyetin aksaması/durması nedeniyle geçen sürede kaybedilen finansal gelirler de sigortalanabilmektedir.

 

İşletmede bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makineler normal çalışır durumdayken ani ve beklenmedik İşletme kazaları, Kusurlu imalat ve işçilik, Yağlama kusurları gibi sebeplerle meydana gelebilecek zararları makine kırılması ek teminatı ile genel ve özel şartlar kapsamında teminat altına alabilirsiniz.
Aynı şekilde Elektronik Cihaz teminatı ile, işletmede bulunan cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken uğrayabileceği ani ve beklenmedik İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlardan, Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden vb. gibi zararları elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alabilirsiniz.


Otel Paket Sigortası


Otel Paket Sigortası, otel, motel, tatil köyü gibi işletmelerin tüm risklerini, kapsamlı teminatlar ile tek bir poliçe altında koruma altına alan ürünümüzdür. Bu ürün kapsamında işletmenin binası, demirbaşları, dekorasyon, emtia, resepsiyon ve odalarda bulunan müşteri eşyaları, elektronik cihazlar, makineler, hırsızlık, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile teminat altındadır. Ayrıca otel çalışanları ve 3. Şahıslara karşı sorumluluklar bu poliçe kapsamına dahildir.

 

T&T SİGORTA

ÜRÜN İÇERİĞİ

TEMEL RİSKLER

TEMEL RİSKLER

EK KORUMA & ÖZEL ASİSTANS

EK KORUMA & ÖZEL ASİSTANS

CİHAZ VE MAKİNELER & GENİŞ ASİSTANS

CİHAZ VE MAKİNELER & GENİŞ ASİSTANS

TÜM TEMİNATLARI GÖR
T&T SİGORTA

EK TEMİNATLAR

01
İŞVEREN SORUMLULUK TEMİNATI

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bağlı işçiler tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri, işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları, poliçede yazılı meblağlara kadar temin edilir.

02
ELEKTRONİK CİHAZ (TAŞINABİLİR)

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, iş yerinde bulunan elektronik cihazların normal çalışır hâlde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafarını poliçede belirtilen limit ve muafiyet ile temin eder.

03
FERDİ KAZA TEMİNATI

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartları saklı kalmak kaydıyla, sigortalıyı sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı poliçe teminat limitlerine kadar temin eder.

04
DEPREM TEMİNATI

Depremin doğrudan veya dolaylı olarak vereceği zararlar teminat altına alınır. Yangın Sigortası Genel Şartları’nın Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozlarına ve poliçe özel şartlarına tabidir.

T&T SİGORTA

ÜRÜN AVANTAJLARI

1

Tüm İşyeri Sigortası ile makinelerinizi ve demirbaşlarınızı tamir, bakım veya onarım sebebi ile işyerinizin dışındayken de poliçede belirtilen limitlerle ve şartlarla teminat altına alabilirsiniz.

2

İşyerinde çalışanlara ait eşyalar poliçede belirtilen limit ve şartlarda teminat altına alınabilir. (nakit, her türlü kıymetli evrak ve pul hariç)

3

Yılbaşı ve dini bayramların öncesinde 15 günlük süre içinde sigorta bedelleriniz %10 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.

4

Ayrıca poliçede hasar oluşmaması durumunda hasarsızlık indirimleri ile Tüm İşyeri Sigortası’na daha da uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

T&T SİGORTA

ASİSTAN HİZMETLERİ

ELEKTİRİK PROBLEMLERİ

ELEKTİRİK PROBLEMLERİ

CAM KIRILMASI, ÇATLAMASI

CAM KIRILMASI, ÇATLAMASI

DAHİLİ TESİSAT PROBLEMLERİ

DAHİLİ TESİSAT PROBLEMLERİ

ÇİLİNGİR HİZMETLERİ

ÇİLİNGİR HİZMETLERİ

GENEL ŞARTLAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çağlayan Mah. 2009 Sokak No:4A
TT Plaza Muratpaşa / ANTALYA