Muratpaşa / ANTALYA

Yeşilbahçe Mah. Çınarlı Cad. M. Kemal Ayanoğlu Sit. A\6

+90 (242) 321 33 22

info@ttemeklilik.com

Sorumluluk Sigortaları

Türkiye’deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte poliçe süreniz boyunca günün her saatinde, dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunan bir hizmet

 

Allianz, 70’ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye’deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte poliçe süreniz boyunca günün her saatinde, dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunan bir hizmet: Ferdi Kaza Sigortası.

İleriye dönük her hamleniz ufak tefek risklerle doludur. Geleceğinizi ve gelecek güvencenizi belirlerken, beklentilerinizin yanıtını almak istersiniz.

Ferdi Kaza Sigortanız varsa gazların teneffüsü, yanıklar, burkulma-kırık çıkık , böcek sokması, ev ve işyeri kazaları teminat altındadır.

Sürekli Sakatlık Teminatı (Ana Teminat)
Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.

Vefat Teminatı
Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.

Tedavi Masrafları Teminatı
Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir.

Gündelik İş Görmezlik Teminatı
Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası’ndan yararlanırken…
Eğer yukarıda belirlenen teminatların dışında teminatlar isterseniz bunları da alabilirsiniz. Bu konuda Allianz Acenteleri size yardımcı olacaklardır.

Hangi süreyle hizmet alabilirsiniz?
Ferdi Kaza Sigortası’nın standart süresi bir yıldır. Eğer bu sigortadan daha kısa süreler için yararlanmak isterseniz sizin belirleyeceğiniz bir sürede hizmet alabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili detaylı bilgi için sizi Allianz Acentelerine bekliyoruz.

Geleceğe güvenle bakmanız dileğiyle…

Ferdi Kaza

Özellikle büyük şehirlerde yaşanan en büyük sorunlardan birinin kapkaç olduğunu gördük. İstanbul, adet bazında kapkaç olayıyla ilk sırada. İstanbul’u İzmir ve Diyarbakır izliyor. Antalya, Ankara, Bursa, Mersin, Gaziantep, Balıkesir ve Denizli, kapkaç olaylarının sıkça yaşandığı diğer illerimiz… Bu ve buna benzer sorunlarda kafanız rahat olsun dedik ve Allianz olarak Kişisel Güvence Sigortası’nı oluşturduk. Siz de karşılaşabileceğiniz birçok riske karşı Kişisel Güvence Sigortası’ndan yararlanabilirsiniz.

Kişisel Güvence Sigortası hem sizi hem de ailenizin tüm fertlerini, kapkaç olaylarında başınıza gelebilecek maddi zararlara karşı güvence altına alıyor.

Kişisel Güvence Sigortası kapsamına girdiğiniz anda gasp, kapkaç ve yankesicilik sonucunda;

 • Çalınan çantanız dahil kişisel eşyalarınıza, cep telefonunuza, üzerinizde bulunan seyahat biletlerinize gelebilecek zararlar (taşınabilir bilgisayarlar ve aksamları hariç),
 • Kimlik, pasaport, ehliyet vb. belgelerin yeniden temini için yapacağınız masraflar,
 • Çalınan, kaybolan kredi kartlarınızla yapılacak harcamalar teminat altındadır.

Kişisel Güvence Sigortası ile sadece kapkaç değil, evinizin dışında karşılaşabileceğiniz daha birçok riske karşı güvence altındasınız. Başınıza bir kaza geldi, kolunuzu kırdınız. Kişisel Güvence Sigortası’nı hemen yanınızda bulacaksınız.

Kişisel Güvence Sigortası, kaza sonucu sürekli sakatlık ve tedavi gerektiren hallerde sizi teminat altına alır, kaza sonucu vefat durumundaysa lehtarlarınıza tazminat ödenir.

Üçüncü şahıslara ve mallarına verebileceğiniz zararlar da güvencemiz altında. Çocuğunuz top oynarken komşunuzun camını kırsa… Siz, süpermarkette alışveriş arabanızla birisine zarar verseniz ya da rafları devirseniz… Evinizin balkonundan bir saksı düşüp komşularınıza, yoldan geçenlere veya park halindeki bir araca zarar verse Kişisel Güvence Sigortası’nı yanınızda bulursunuz. Kişisel Güvence Sigortası ile sizin ve birlikte yaşadığınız aile fertlerinizin, üçüncü şahıslara ve mallarına verebilecekleri zararları da bu poliçemizle teminat altına alıyoruz.

Asistans Teminatları ve Limitleri:

Aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır, Asistans Teminatı Özel Şartlarına tabidir.

 • Tıbbi Danışma Hizmeti (7/24 bilgi ve danışma)
 • Ambulans Gönderimi (En yakın hastaneye nakil / Yılda 3 defa ücretsiz)
 • Hastaneden Hastaneye Nakil (Organizasyon hizmeti / Masraflar sigortalıya ait)
 • Şehirlerarası Nakil (Organizasyon hizmeti / Masraflar sigortalıya ait)
 • Eve Hemşire Gönderimi (Acil Durumlarda Eve Hemşire Yönlendirilmesi / Yılda 3 kez olay başı maksimum 300 TL)
 • Ameliyat Sonrası Bakım (Organizasyon Hizmeti / Masraflar sigortalıya ait)
 • Doğum Sonrası Bakım (Organizasyon Hizmeti / Masraflar sigortalıya ait)
 • Cenaze Nakli (Organizasyon Hizmeti / Masraflar sigortalıya ait)
 • Acil İlaç Gönderimi (Reçeteli, acil ve bulunamayan ilaçların gönderimi / İlaç bedeli sigortalıya ait / Yılda 1 defa gönderim / Asistans firmaya ait)
 • Telefonda Diyetisyen Desteği ve Sağlıklı Beslenme Yöntemleri (Bilgi ve organizasyon)
 • İndirimli Diş Muayene Hizmeti (Bilgi ve organizasyon)
 • Acil Mesajların İletilmesi (Bilgi hattı)
 • İndirimli Hizmetler

Kişisel Güvence Sigortası ile ilgili detaylı bilgi için sizi Allianz acentelerine bekliyoruz.

Evinizin balkonundan bir saksı düşüp komşularınıza, yoldan geçenlere veya park halinde bir araca zarar verebilir… Evinizde ev hizmetlerini yapan yardımcınız misafirinizin üzerine bir şey dökebilir…Evinizde yapılan boya sırasında, size ait merdiven kırılabilir ve boyacınız yaralanabilir… Siz alışveriş sırasında, süpermarkette zarara sebebiyet verebilirsiniz… Çocuğunuz top oynarken komşunuzun camını kırabilir… Evinizde beslediğiniz evcil hayvan komşularınıza veya misafirlerinize zarar verebilir… Bisikletle dolaşırken bir başkasına istemeden çarpar ve zarar verebilirsiniz… Amatör nitelikli sportif aktivitelerde, antrenman ve yarışlarda katılımcı olarak diğer sporculara istemeden zarar verebilirsiniz…

Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesi özetle “gerek kasten gerekse ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına zarar veren kişi o zararı ödemek zorundadır” der.

Sorumluluk Sigortası, aile reisi olarak sizi, diğer aile bireylerini ve ev hizmetlerinde çalıştırdığınız kişileri; üçüncü şahıslara, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alır. Ayrıca; yanınızda çalıştırdığınız kişilere veya tamir, bakım için evinize gelebilecek kişilere karşı işveren olarak da teminat altındasınız (kasti hareketler sonucu verilecek zararlar teminat altında değildir).

3.Şahıs Mali Sorumluluk

Allianz, sigortacılıkta 120 yılı aşkın deneyimle yöneticilerin bu zorlu koşullardaki gerçek ya da iddia edilen hatalarını teminat altına alan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile karşınızda.

Küreselleşmenin arttığı günümüz dünyasında, yöneticiler birçok değişkeni değerlendirerek hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kalabilmektedirler.

Bu yoğun sürecin doğal sonucu olarak yöneticiler hatalar ve ihmaller yapabilmekte ya da Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, değişen kanun ve mevzuatlar nedeniyle kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle çeşitli yaptırımlara maruz kalabilmektedirler.

Yönetici Sorumluluk Sigortası, sigorta ettirenin ve bağlı ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin gerçek ya da iddia edilen hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlar bakımından teminat sağlar. Bununla birlikte yöneticilerin maruz kalabileceği savunma masrafları, soruşturma masrafları, kovuşturma masrafları da dahil olmak üzere daha pek çok Allianz güvencesi altında riske özel ek teminatlar sunmaktadır.

Yöneticiler aleyhine aşağıda özet olarak verilen taraflardan talepler yapılabilmektedir:

 • Hissedarlar,
 • Alacaklılar,
 • Yatırımcılar,
 • Rakip Firmalar,
 • Müşteriler,
 • Şirketin iş ortaklıkları,
 • Şirket Çalışanları, (istihdam uygulaması ile ilgili talepler bakımından)
 • Tasfiye Memurları,
 • Resmi Kuruluşlar,
 • Kamu Kuruluşları,
 • Üst Kurullar,
 • Banka ve diğer kreditörler

Siz yöneticilerin daha rahat karar alabilmenizi sağlamak amacıyla Allianz Sigorta A.Ş. farkıyla yanınızdayız.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, değişen kanun ve mevzuatlar beraberinde hukuki bilincin artmasıyla birlikte profesyoneller, müşterilerinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetmek adına, eylemlerinin neden olabileceği sonuçlardan endişe duymaksızın hareket etmeyi arzulamaktadırlar. Allianz, global deneyimi ile Türkiye’deki profesyonellerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli meslek grupları için mesleki sorumluluk teminatı sağlamaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, profesyonellerin gerçek ya da iddia edilen mesleki hataları ve ihmalleri nedeniyle doğabilecek zararları teminat altına alır.

Aşağıdaki meslek grupları başta olmak üzere Allianz Sigorta A.Ş çözümlerini siz değerli profesyonellere sağlamaktayız:

 • Muhasebeciler,
 • Avukatlar,
 • Mimarlık&Mühendislik firmaları,
 • Sigorta Aracıları (Acenteler & brokerlar)
 • Teknoloji şirketleri

Ayrıca, aşağıdaki meslek grupları için de risk bazında değerlendirmeler yapabilmekteyiz:

 • Telekom şirketleri,
 • Medya, Multimedya şirketleri,
 • Dış Kaynak hizmeti sağlayan firmalar,
 • Finansal kuruluşlar

Günümüzde şirketlerin büyüme stratejileri ve yeni yatırım planları çerçevesinde halka arzlar giderek artmaktadır. Halka arz, hazırlık aşamasından başlayarak yoğun çalışma süreçleri gerektirmektedir. Halka arz dokümanı olan izahname dolayısıyla, şirketin ve halka arz dokümanında yer alan tarafların sorumlulukları bulunmaktadır. Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için başvuran şirketlere, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlamaktadır. Rahat bir halka arz süreci için Halka Arz Sigortası (POSI), Allianz Sigorta A.Ş güvencesiyle sunulmaktadır.

Finansal Sigortalar ile ilgili detaylı bilgi için sizi Allianz Acentelerine bekliyoruz.

Geleceğe güvenle bakmanız dileğiyle…

Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Etkinlik Katılım Sigortası, Biletix web sitesinden etkinlik bileti satın alan müşterilerimizin aşağıda detayları belirtilen teminat şartları altında etkinliğe katılamaması durumunda, bilet bedeli tutarındaki zararını teminat altına almaktadır. Ayrıca sadece kimlik bilgisi ile (TCKN, YKN) bilet satın alan bir kişiye 100 TL teminat bedeli ile sınırlı olmak üzere ferdi kaza sigortası sunmaktadır.

Ürün, Biletix web sitesinden opsiyonlu olarak satın alınabilmektedir.

Bilet alan kullanıcıya e-posta ile sigorta poliçesi hükmündeki sertifika, poliçe genel ve özel şartları ve bilgilendirme formu iletilerek sigorta işlemi tamamlanmaktadır.

Etkinlik Katılım Sigortası, başlangıçta Müzik, Sahne Sanatları, Aile Eğlencesi ve Eğitim kategorilerindeki etkinlikler itibari ile gerçek kişilere yapılan bilet satışları için sağlanacaktır.

Bu ürün etkinlik biletlerinin, Biletix Türkiye web sitesinden ( www.biletix.com ) alınmış olması ön koşulu ile aşağıda sıralanmış maddeler ve özel şartları sağlayan koşulların gerçekleşmesi kaydı ile geçerli olacaktır.

 1. Adına bilet alınan kişinin 1. ve 2. dereceden kan bağına sahip kişilerin vefatı durumunda,
 2. Kişinin etkinlik gününde devam etmekte olan ciddi bir yaralanmasının ya da ciddi bir hastalığının mevcudiyeti durumunda,
 3. Kişinin etkinlik gününde Türkiye’de bir mahkemeye tanık olarak çağrılması durumunda,
 4. Etkinlik günü ve etkinliğin başladığı saate kadar kişiye ait veya kişiye tahsis edilen / kiralanan aracın çalınması ya da söz konusu aracın bir kaza sonucu trafiğe çıkamayacak derecede ciddi hasara uğraması durumunda,
 5. Kişinin ikametgah adresinde meydana gelen hırsızlık yada yine bu adreste oluşan ciddi yangın, fırtına, sel, patlama, çökme, vandalizm ve/veya benzeri durumlardan kaynaklanan ciddi hasar durumunda,
 6. Herhangi bir nedenle etkinliğin yapılacağı mekanın il sınırları dışında bulunan kişinin etkinlik günü etkinliğin yapılacağı adrese ulaşmak için, tercih ettiği toplu taşıma araçlarının (tarifeli uçuşlar dahil) çalışmaması ve/veya bu taşıtların tarifeli saatlerine uymaması nedeni ile sigortalının etkinliğe katılamaması ve/veya etkinliğe yetişememesi durumunda,
 7. Kişinin etkinlik günü etkinliğe katılmak için kendisine ait olan ve/veya kendisine tahsis edilen aracı kullanırken gerçekleşen kaza ve/veya arıza nedeni ile aracın çalışmaması ve alternatif ulaşım imkanlarının olmaması ya da trafik memurunun beklenilmesi vb. durumlarda geçerlidir.

Genel Şartlar

Ferdi Kaza

Özel Şartlar

tıklayınız.